bevrijdingsdag dokkum

Op zondag 5 mei vierde Dokkum de bevrijding in stijl. Wij stelden hiervoor een mooi muzikaal programma samen in  ’40-’45 sfeer met Davine (Franse chansons) en de Big Band Leeuwarden 73 met Elly May (de Friese lady of jazz), Carin Seegers en Gea Verhaag. Verder werd het museum gevraagd een speciale tentoonstelling in het Admiraliteitshuis in elkaar te zetten. Dat deden zij met daarbij een bijzonder oorlogsverhaal van de 94-jarige heer B. Metz, Verder haalden wij maar liefst 30 grote voertuigen van Keep Them Rolling, de vereniging van authentieke legervoertuigen, naar Dokkum. Zij kwamen dit jaar met zwaar materieel dat nog nooit eerder in Friesland te zien was geweest. Loopgroep Hugo Veenker werd benaderd om het vrijheidsvuur, dat was ontstoken aan de vlam in  Wageningen, vanaf Leeuwarden naar Dokkum te lopen. Wethouder Pytsje de Graaf nam de vlam ontvangst en ontstak het vuur in Dokkum. Voor de jongste basisschoolkinderen was een kinderspelletjesplein ingericht met oppasjuffen. 

Het is nog niet eerder zo druk geweest op een zondagmiddag in deze stad.